راه های ارتباطی با نماینده زیمنس در ایران "زیمنس سیماتیک"

تلفن: 66170859 - 66170719 - 02166170789فکس: 02136610162تلگرام: 09376666124پست الکترونیکی: info[at]siemenssimatic[dot]com

با ما در ارتباط باشید (ثبت سفارش، شکایات پیشنهادات و انتقادات):