نمایندگی زیمنس: کارخانه دیجتال با استفاده از اتوماسیون زیمنس

در این ویدئوی آموزشی با فناوری اتوماسیون صنعتی زیمنس و این که تجهیزات این شرکت چه خدماتی را می توانند جهت ساخت کارخانه ای تمام اتوماتیک ارائه کنند آشنا خواهید شد.