نمایندگی زیمنس: مثال کاربردی PLC S7-1500 زیمنس در بندر هامبورگ

یکی از از کاربردهای مهم و کلیدی PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس، کنترل جریان آب ورودی و خروجی به بنادر و یا سد ها می باشد. در بندر هامبورگ نیز همانطور که در این ویدئوی شرکت زیمنس سیماتیک می بینید به این موضوع اشاره شده است.