مقایسه کنتاکتور با کلید اتوماتیک

>مقایسه کنتاکتور با کلید اتوماتیک

کنتاکتور با کلید اتوماتیک چه تفاوت هایی دارند؟

کنتاکتور ها به نوعی یک کلید کنترل شونده محسوب می شوند که از طریق مشخصه الکترومغناطیسی می توانند کنتاکت ها متصل و جدا نمایند. ساختمان کنتاکتورها از دو هسته به شکل E و Uzz (ثابت و متحرک) تشکیل شده است. در داخل هسته ثابت کنتاکتور یک سیم پیچ تعبیه شده است که زمان اتصال آن به برق سبب خنثی شدن نیرو کششی فنر می  شود.  نام دیگر سیم پیچ های کنتاکتور بوبین می باشد که برای آزاد شدن نیرو فنر از خاصیت مغناطیسی استفاده می کند. کلیدهای اتوماتیک را در بازار می توانید در برند ها و انواع مختلف تولید می شوند. کلید های اتوماتیک در حفاظت از دستگاه ها و تجهیزات برقی استفاده می شوند. یکی از بهترین و مطرح ترین برندهای کلید های اتوماتیک زیمنس می باشد. دیگر کلید اتوماتیک و کنتاکتور : 

 

تفاوت کنتاکتور و کلید اتوماتیک در ظرفیت بار است.

 

- کلید اتوماتیک: استفاده برای بارهای کمتر یا مساوی 10 آمپر

- کنتاکتور: استفاده برای بارهای بیش از 10 آمپر

 


تفاوت کنتاکتور و رله